Certyfikaty, Atesty, Oceny Techniczne

Solatube i certyfikacja CE

Oznaczenie wyrobów producenta znakiem CE oznacza, że produkty przeszły pozytywnie specjalistyczne badania oraz spełniają szereg wymagań dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa stawianych przez dyrektywy Unii Europejskiej. Odnoszą się one do zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i środowiska jak również określają zagrożenia, które powinny być wykryte i wyeliminowane.

 

Procedury CE

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej (EOTA) jest organizacją wykorzystującą wiedzę naukową i technologiczną swoich członków do opracowywania i przyjmowania Europejskich Dokumentów Oceny (EAD).
Na mocy Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 obejmuje ona wszystkie jednostki oceny technicznej wyznaczone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejski Obszar Gospodarczy jak również ustanawia zasady udzielania Europejskich Dokumentów Oceny (EAD). Europejski Dokument Oceny (EAD) to dokumentacja metod i kryteriów przyjętych w EOTA jako mających zastosowanie do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych właściwości i wydania Europejskiej Oceny Technicznej (ETA).

 

Świetliki Solatube i oznaczenie CE

Systemy Solatube zostały zatwierdzone znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 220021-00-0402, przyjętego w lipcu 2015 roku.

Wynikiem testów jest Europejska Ocena Techniczna (ETA- 20/1110), której streszczenie zawiera Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Skontaktuj się z przedstawicielem Solatube w celu otrzymania Deklaracji Właściwości Użytkowych.